Baby Daybook - daily tracker icon

Tải xuống miễn phí Baby Daybook - daily tracker cho Android

Phiên bản:
1.2.8 cho Android
Cập nhật vào:
Thg8 03, 2017
Package name:
Download it on play store

Baby Daybook - daily tracker is ideal for keeping track of your baby's daily activity. Now your baby is under control!

Features of this app:

• How much time has passed since the last feeding, how much did your baby sleep, how many diapers or diapers you used per day - the application will tell you all this,

• You can record any action of your baby, for example, when he vomited, cried or took a bath,

• Daily totals in the app make up statistics and periods of child activity,

• The following events are also supported: breast pump, breastfeeding, bottle feeding, food and drink, diapers, sleep, bathing, medical procedures, and so on,

• You can track the activity of several children (twins or twins) or track the activity of a mother,

• You can sync data across multiple devices,

• Data recovery and backup,

• The interface of the Baby Daybook - daily tracker app is dark, so it will not interfere with your baby, for example, sleeping,

• Application color can be easily customized.

The Baby Daybook - daily tracker app is free.

  • for moms
  • for parents
  • helpers

Technical information

Package name com.drillyapps.babydaybook

Genre Maternity and parenting

Android 2.3+ requirements

Devices for the phone, for the tablet

Language Russian (+41 localizations)


Tải xuống Baby Daybook - daily tracker nằm trong danh mục Maternity and parenting và được phát triển bởi DrillyApps's. Xếp hạng trung bình trên trang web của chúng tôi là out có thể hiểu rõ hơn về ứng dụng. Nếu bạn muốn biết thêm về Baby Daybook - daily tracker, bạn có thể truy cập trang web chính thức của nhà phát triển để biết thêm thông tin. Xếp hạng trung bình được đánh giá bởi người dùng 6934. Ứng dụng được người dùng 3 xếp hạng 1 sao và 5 sao bởi người dùng 176. Ứng dụng đã được tải xuống ít nhất 1141 lần, nhưng số lượt tải xuống có thể đạt tới 22820. Tải xuống Baby Daybook - daily tracker Nếu bạn cần một ứng dụng miễn phí cho thiết bị Hành động của mình, nhưng bạn cần phiên bản hoặc cao hơn để cài đặt ứng dụng này.

The Baby Daybook - daily tracker information you were seeking has hopefully been found. Moreover, we recommend that you take a look at popular web apps. Using these apps will be a pleasant experience. Pureya APK , Black Panther Tv APK , GTA SA Cheater Apk , Remote Gsmedge APK , Foxy APK , Camp Buddy Scoutmaster Season APK , Pepmis APP , Blackboard Unitec APP , Sanemoku APK , Z Movie APK , .

Google Play Thông tin bổ sung cho ứng dụng:

Yêu cầu Android:
Kích thước:
8.22 Mb
Cài đặt:
1141
Xếp hạng cho
Ứng dụng được phát hành trên Thg8 03, 2017 và đã có sẵn trên ApkCeo kể từ đó. Phiên bản hiện tại là 1.2.8 và kể từ đó, nó đã được tải xuống nhiều hơn 10239 lần từ nền tảng của chúng tôi. Ứng dụng có sẵn bằng tiếng Anh và 15 ngôn ngữ khác với phiên bản đầy đủ mà bạn sẽ tải xuống. Tải xuống APK và mở nó với trình quản lý tệp yêu thích của bạn. Nhấn vào tên tệp để cài đặt. Nếu quá trình cài đặt không bắt đầu, bạn cần kích hoạt các nguồn không xác định trong cài đặt Android của mình. Ứng dụng đã được cập nhật trên Thg8 03, 2017. Nếu bạn muốn viết đánh giá, hãy cài đặt ứng dụng này và đánh giá nó trên trang web của chúng tôi. Việc tải xuống trực tiếp như tốc độ của chúng tôi và chúng tôi cung cấp các liên kết trực tiếp đến tất cả các phiên bản có sẵn của Baby Daybook - daily tracker miễn phí. Xin lưu ý rằng chúng tôi cung cấp cả tệp APK cơ bản và thuần túy và tốc độ tải xuống nhanh hơn cho Baby Daybook - daily tracker. Bạn cũng có thể tải xuống APK Baby Daybook - daily tracker và chạy nó với Trình giả lập Android phổ biến.

Đã cập nhật lên phiên bản 1.2.8!